ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ”

ЗА УЧЕНИЦИТЕ
Държавни зрелостни изпити 2017/2018


Дати за провеждане на държавни зрелостни изпити:

Сесия май - юни

  • Български език и литература - 21 май 2018, начало 08:00ч.
  • Втори държавен зрелостен изпит - 23 май 2018, начало 08:00ч.
  • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика - в периода 29 май - 1 юни 2018

Сесия август - септември

  • Български език и литература - 28 август 2018, начало 08:00ч.
  • Втори държавен зрелостен изпит - 29 август 2018, начало 08:00ч.
  • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика - в периода 30 август - 5 септември 2018

Вижте цялата заповед ТУК