Стипендии


Декларация за безработен родител

Професионална гимназия по Архитектура, Строителство и Геодезия арх. Камен

Заявление-декларация

Професионална гимназия по Архитектура, Строителство и Геодезия арх. Камен

Заявление за отпускане на стипендии

Професионална гимназия по Архитектура, Строителство и Геодезия арх. Камен

Заповед за утвърждаване на стипендии

Професионална гимназия по Архитектура, Строителство и Геодезия арх. Камен