ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ”

СПЕЦИАЛНОСТИБРОКЕР НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

"Брокер на недвижими имоти" е нова специалност за ПГСАГ. Нуждата от такъв вид специалисти е продиктувана от недостига на хора в бранша и от включването на специалността в единния регистър на професиите.

Работа изисква специализирана подготовка. Тя е свързана с познания за различните технологии на строителство, познания от кадастър, регулация, ЗУТ, както и различни нормативи за строителство, икономика и правно законодателство.

Реализацията на брокера на недвижими имоти може да бъде както като управител на агенция на недвижими имоти, занимаващ се с ръководство, посредничество и управление на недвижима собственост, така също и като посредник-консултант в агенция на недвижими имоти.

Брокерът се занимава с покупко-продажба, отдаване и наемане на имоти, смяна предназначението на земеделски земи.

Работата е свързана с контакти с институции, кмества, енергийни дружества, съдища, архив, служба Вписвания и др. Проучването на един имот изисква широки познания, свързани с много специфика.

След проучването следва етапа на намиране на клиенти, за покупко-продажба или наеми. Работата е свързана и с контакти с много хора, поради което професионализмът е задължителен