Училищно настоятелство


Счетоводен баланс 2012г.

Професионална гимназия по Архитектура, Строителство и Геодезия арх. Камен

Вътрешни правила

Професионална гимназия по Архитектура, Строителство и Геодезия арх. Камен

Устав на училищното настоятелство

Професионална гимназия по Архитектура, Строителство и Геодезия арх. Камен

Kакво е СУН при ПГ САГ

Професионална гимназия по Архитектура, Строителство и Геодезия арх. Камен