Училищно настоятелство

Счетоводен баланс 2012г.

изтегли документа

Счетоводен баланс 2012г.

Професионална гимназия по Архитектура, Строителство и Геодезия арх. Камен

Счетоводен баланс 2012г.

изтегли документа

Вътрешни правила

Професионална гимназия по Архитектура, Строителство и Геодезия арх. Камен

Счетоводен баланс 2012г.

изтегли документа

Устав на училищното настоятелство

Професионална гимназия по Архитектура, Строителство и Геодезия арх. Камен