ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ”

НОВИНИ

Всички новини

Важно съобщение! Намалени часове!

23.06.2017

Във връзка с провеждането на НВО чужд език за VІІІ клас, учебните занятия за ІХ,Х и ХІ клас на 23 юни 2017 г. ще се провеждат от 13.15 часа. Продължителността на учебните часове ще бъде по 25 минути, междучасията се запазват.

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

21.06.2017

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г. На 21.06.2017 г. Министерството на образованието и науката сключи договор за безвъзмездна финансова помощ с Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. във връзка с изпълнението на проект...

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТНА СЕСИЯ МЕСЕЦ АВГУСТ ЗА УЧЕНИЦИ ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

07.06.2017

ПРЕДМЕТ ДАТА ЧАС КАБИНЕТ КОМИСИЯ КВЕСТОРИ Канализация на населени места 01,08, 9,00 103 Катя Ботева Димитър Арминов Петър Гюдженов Ани Арнаудова В и К 01,08,...

КОНКУРС ЗА ГОДИШНА СТИПЕНДИЯ

05.06.2017

КОНКУРС ЗА ГОДИШНА СТИПЕНДИЯ „Пример за отговорност” Годишната стипендия, която има за цел да стимулира присъствието и желанието на учениците да учат е продължение на еднократната стипендия за първия учебен срок. Конкурсът има за цел спечелилите ученик и ученичка да бъдат пример за подражание пред останалите. Критериите за стипендията са...

ПГАСГ "Арх. К. Петков" отбеляза деня на българската просвета и култура и славянската писменост.

25.05.2017

За поредна година учениците и учителите от професионалната гимназия отбелязаха тържествено празника на светите братя Кирил и Методий. Представителен блок ученици от 8 клас, заедно с преподавателите изразиха своята признателност към делото на книжовниците като дефилираха по централната улица на Пловдив. Към блока се присъединиха и много...

Попътен вятър на випуск 2017г.

18.05.2017

Днес в ПГСАГ "Арх. К. Петков" тържествено бяха изпратени учениците от випуск 2017. Директорът на гимназиятя г-жа м. Спасова пожела на абитуриентите успешно представяне на зрелостните изпити и добър старт в живота.

Нощ в училищната библиотека

18.05.2017

На 09.05.2017 г., в ПГАСГ " Арх. Камен Петков " се проведе осмото издание на училищния проект "Нощ в училищната бибилиотека". Тази година то премина в рамките на "Твоят час", проект по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. с участници от групите по интереси „Да си стъпиш на краката по немски език“ „ Да...

График За провеждане на майска изпитна сесия за ученици XII клас – дневна форма на обучение за учебната 2016/2017

12.05.2017

  ПРЕДМЕТ ДАТА ЧАС КАБИНЕТ КОМИСИЯ КВЕСТОРИ КАНАЛИЗАЦИЯ НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА 15 май 13,00 209 Инж.Катя Ботева Инж. Д.Арминов Яна Янкова...

По стъпките на патрона на гимназията ни!

04.05.2017

Учениците от Клуб"Фотомания" по проект "Твоят час" посетиха сградите, построени по проекти на патрона на училището Арх. Камен Петков. Бяха направени много снимки и учениците подредиха изложба.