ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ”

НОВИНИ

Всички новини

Откриване на учебната 2013/2014

09.09.2013

Ръководството на  Професионална гимназия по архитектура , строителство и геодезия "Арх.Камен Петков" уведомява , че   откриването на учебната 2013 / 2014 г. ще стане на 16.09.2013 г.( понеделник) в 10 ч. Всички ученици трябва да бъдат в двора на училището в 9.30 ч. с униформа.

График за провеждане на Септемврийска поправителна сесия

14.08.2013

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО  И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ”             УТВЪРДИЛ             ДИРЕКТОР:...

Има 1 свободно место за брокер недвижими имоти !

18.07.2013

1 место за брокер недвижими имоти !

Интересно Съвременни руски училища

10.07.2013

Школа №35 с углубленным изучением английского языка Санкт-Петербург (Училище №35 със засилено изучаване на английски език-град Санкт Петербург) В рамките на проведената професионална квалификация по руски език през месец юни в град Санкт Петербург беше посетено и едно от училищата в района , което е пример за прилагане не само на...

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЮЛСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ

01.07.2013

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЮЛСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА УЧЕНИЦИ ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2012/2013 Г. ОТ 01.07. ДО 12.07.2013 Г. ПРЕДМЕТ ДАТА ЧАС КАБИНЕТ КОМИСИЯ КВЕСТОРИ география и икономика 02,07, 8,30 видеозала Тонка Ангелова...

Тържествено връчване на дипломи

28.06.2013

Тържествено връчване на дипломи и свидетелства за професионална квалификация На 28 юни 2013 в 9 ч. в Актова зала „Инж. Петър Чалъков” в ПГАСГ „Арх.Камен Петков” тържествено бяха връчени дипломите за средно образование и свидетелствата за професионална квалификация на завършилите 12 клас в ПГАСГ „Арх.Камен Петков” за учебната 2012/2013...

Тренинг на тема -"Емоционална интелигентност"

28.06.2013

На 27 юни 2013 в ПГАСГ"Архитект Камен Петков" се проведе поредното обучение на преподавателския състав-Тренинг на тема -"Емоционална интелигентност".Лекторите-доцент Колева и доктор Стоев предоставиха по интересен начин задълбочена информация по проблема и организираха интересни практически работи по групи.Всички присъстващи оцениха...

Връчване на златен медал за отличен успех на Христо Златанов

27.06.2013

На 28.06.2013 г. от 9.00 в Актовата зала на ПГАСГ „Арх.Камен Петков” ще се дипломира випуск 2013 година. Ще бъде връчен златен медал за отличен успех 6.00 на Христо Златанов , ученик от 12 б клас, със специалност строителство и архитектура с немски език. Той показа усърдие и прилежност още в самото начало на обучението си, което беше не...

Повишаване на професионална квалификация по руски език

21.06.2013

Повишаване на професионална квалификация по руски език в град Санкт Петербург, Русия Санкт Петербург-един от най–красивите градове на Русия. Тук , в продължение на десет дни от 9 до 19 юни 2013, възможност за повишаване на професионалната си квалификация по руски език имаха помощник-директорът на ПГ АСГ „Архитект Камен Петков” – Пловдив...

Рекламната кампания на ПГАСГ 2013г.

06.06.2013

Традиционно учители и ученици на ПГАСГ"Арх.Камен Петков" всяка година активно се включват в рекламни обиколки с нашия рекламен бус из областта.Факт е,че навсякъде сме радушно приети. Много са учениците, които избират да бъдат възпитаници на нашето училище- най-голямата професионална гимназия в България. Това не е случаен избор,защото бившите...