ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ”

НОВИНИ

Всички новини

Дъгата в нашите души

22.12.2016

Дните преди Коледа в ПГАСГ „Арх. Камен Петков” - гр. Пловдив са изпълнени с творчество, ентусиазъм и празнично настроение. По инициатива на учениците от групата за сценично и театрално словесно майсторското , които работят по проекта „Твоят час”, бе представена пиесата „Дъгата в нашите души”.  Децата от групата бяха режисьори, сценографи,...

Програма Еразъм +

20.12.2016

През м. юли 2016 година в изпълнение на проект   № 2015-1-BG01- KA102-013715  „Паспорт за работа – иновативна практика по геодезия,като гаранция за успех”по Програма Еразъм +, първата група от 16 ученика и придружаващи ги учители посетиха гр.Убеда, Испания. Там се проведе предвидената по график практика по геодезия в базата на...

Коледна магия

09.12.2016

Магията на Коледната нощ завладя учителите и учениците от ПГАСГ ‘Арх. К. Петков”. Със свои произведения гимназистите от 12 Г клас, с помощта на инж. Евгения Аргирова, украсиха любимата гимназия с истински произведения на изкуството. Те ще бъдат продадени на благотворителен коледен търг и получените средства ще дарим на Синан Мурад...

Международен ден за борба със СПИН

01.12.2016

По случай 1.12 Международен ден за борба със СПИН и подкрепа за хората с това заболяване учениците от клуба по сексуално и репродуктивно здраве , работещи по проект „Твоят час“ в ПГАСГ „Арх. Камен Петков“ изработиха табло, с което акцентираха върху превенцията на СПИН. Участниците в СИП „Здравно възпитание” от 10е клас, заедно със своите...

ПОКАНА

23.11.2016

ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ „ТВОЯТ ЧАС” ПРИ ПГАСГ „АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ” – ПЛОВДИВ, НА 24 НОЕМВРИ 2016 Г. ОТ 17,45 Ч. В ГИМНАЗИЯТА. ПРИСЪСТВИЕТО Е ЖЕЛАТЕЛНО!

Свободни места за ученици с прием след 7 клас

21.11.2016

ПГАСГ"Арх.Камен Петков" информира , че има две свободни места за ученици с прием след 7 клас - в 8г клас - геодезия и в 8 д клас - транспортно строителство по едно място.

КРЕАТИВНИ УМЕНИЯ „VARNA SPAGHETTI”

16.11.2016

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Пловдив, ул. Арх. Камен Петков № 3 тел. 032/632339,факс 032/632334    ДНЕС, 16 НОЕМВРИ 2016 Г. ОТ 11.00 ЧАСА В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ „АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ” – ПЛОВДИВ СЕ ПРОВЕЖДА УЧИЛИЩНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА КРЕАТИВНИ УМЕНИЯ „VARNA...

Димитровден

28.10.2016

Празникът на професионалната ни гимназия - Димитровден, бе отбелязан с богата спортна програма. Учениците и преподавателите участваха в състезания по крос, футбол, волейбол, тенис на маса, скок на дължина, хвърляне на плътна топка, стрийтбол, дърпане на въже. Победителите бяха наградени с грамоти и материални награди. Слово за професионалния...

Свободни места в ПГАСГ "Арх.Камен Петков"

14.10.2016

9 б клас-Строителство и архитектура с изучаване на немски език прием след VІІ клас - 2 места 9 в клас Водно строителство с изучаване на английски език прием след VІІ клас-1 място 9 д клас Транспортно строителство с изучаване на английски език прием след VІІ клас-5 места 9 е клас Парково строителство и озеленяване с изучаване на английски език...

Стратегии при изучаване на чужд език

28.09.2016

На 19. септември 2016 година беше проведен открит урок в Х е клас в часа по немски език при госпожа Татяна Македонска на тема „Запознаване на учениците със стратегиите, които трябва да прилагат при изучаване на немски и други езици”. Някои от стратегиите бяха познати на учениците, но беше интересно   да си припомнят ...