ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ”

НОВИНИ

ИЗПИТНА СЕСИЯ МЕСЕЦ АВГУСТ

30.05.2013

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТНА СЕСИЯ МЕСЕЦ АВГУСТ ЗА УЧЕНИЦИ ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – ХІІ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2012/2013 Г.

ПРЕДМЕТ ДАТА ЧАС КАБИНЕТ КОМИСИЯ КВЕСТОРИ
Организация на строителството 01,08, 9,00 видеозала Г.Маврова
Ц.Видоловска
Десислава Николова
Петър Гюдженов
Картография 01,08, 9,00 видеозала Ц.Митева
Ев.Аргирова
Десислава Николова
Петър Гюдженов
Устройство на територията 02,08, 9,00 видеозала Е.Аргирова
Ц.Митева
Десислава Николова
Петър Гюдженов
Стоманобетон 05,08, 9,00 видеозала Б.Георгиева
В.Димовска
Десислава Николова
Петър Гюдженов
Парково и ландшафтно проектиране 06,08, 9,00 видеозала Й.Гецова
В.Джокова
Десислава Николова
Петър Гюдженов
Математика 07,08, 9,00 видеозала М.Терзиева
А.Микова
Десислава Николова
Петър Гюдженов

Добави коментар