ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ”

НОВИНИ

Поетична среща

15.05.2013

Уважаема, госпожо директор,възхитени сме от вашите възпитаници, които, подготвени от преподавателката по литература Мариана Михайлова, участваха в поетичната среща с твореца Иван Вълев, по повод осмата му книга "Любовна лирика" в Народно читалище "П.Р.Славейков" на 10 май. Направи отлично впечатление активността на учениците от 10 /г/ клас, оживената дискусия с поета и интереса към творчеството му.

Поздрави: екипа на читалището

Добави коментар