ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ”

НОВИНИ

Българска строителна седмица-2013

13.05.2013

От 20 март до 23 март в „Интер Експо Център”-София се състоя изложението „Българска строителна седмица-2013”, в което ПГАСГ”Арх.Камен Петков” имаше собствен щанд. Представители на гимназията взеха участие във форума, и съпътстващите го семинари. Презентираха различните специалности и осъществиха контакти с фирми от строителния бранш.

Добави коментар