ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ”

НОВИНИ

График за провеждане на държавни изпити ...

09.05.2013

ГРАФИК

За провеждане на държавни изпити за придобиване на професионална квалификация за 2012/2013г.

Добави коментар