ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ”

НОВИНИ

ГРАФИК ЗА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ НА УЧЕНИЦИ ЗАДОЧНО

07.05.2013

ГРАФИК ЗА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ НА УЧЕНИЦИ ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ,МАЙ  –  ІІ КУРС-МИНАЛИ ГОДИНИ

ПРЕДМЕТ ДЕН ЧАС КАБИНЕТ КОМИСИЯ КВЕСТОРИ
1, ИКОНОМИКА 09,05, 9,00 ВИДЕОЗАЛА Г.Симеонов
Янка Янкова
Л.Банджакова
Р.Христова
2, ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 9,05, 13,00 ВИДЕОЗАЛА Г.Симеонов
Янка Янкова
Л.Банджакова
Р.Христова
3, ЧУЖД ЕЗИК В
ПРОФЕСИЯТА
09,05, 13,00 ВИДЕОЗАЛА В.Карачанска
Дeсислава Николова
Л.Банджакова
Р.Христова
4. КОМПЮТЪРНО
ЧЕРТАНЕ
9,05, 13,00 ком.каб. К.Георгиева
Б.Георгиева
Л.Банджакова
Р.Христова
5 ИЗВЕДЕНА ПРАКТИКА ПО ГЕОДЕЗИЯ 10,05, 9,00   А.Георгиева
Н.Стоилова
 
6 ЗИП ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛСТВОТО 10,05, 13,00 ВИДЕОЗАЛА З.Тодорова
Г.Маврова
Л.Банджакова
Р.Христова
7, ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛСТВОТО 13,05, 9,00 ВИДЕОЗАЛА Г.Маврова
З.Тодорова
Л.Банджакова
Р.Христова
8 СТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ И КОНТРОЛ 13,05, 13,00 ВИДЕОЗАЛА Ц.Видоловска
Б.Георгиева
Л.Банджакова
Р.Христова
9 В И К 14,05, 9,00 ВИДЕОЗАЛА К.Ботева
Г.Абрашева
Л.Банджакова
Р.Христова
10 ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА 14,05, 13,00 ВИОДЕОЗА Б.Георгиева
Г.Маврова
Л.Банджакова
Р.Христова
11, ПЪТИЩА И СЪОРЪЖЕНИЯ 15,05, 9,00 ВИДЕОЗАЛА Н.Стоилова
Б.Георгиева
Л.Банджакова
Р.Христова
12, СТОМАНОБЕТОН 16,05, 9,00 ВИДЕОЗАЛА Б.Георгиева
Г.Маврова
Л.Банджакова
Р.Христова
13 ЗИП СТОМАНОБЕТОН 16,05, 13,00 ВИДЕОЗАЛА Б.Георгиева
Г.Маврова
Л.Банджакова
Р.Христова
14, СТРОИТЕЛНА МЕХАНИКА 17,05, 9,00 ВИДЕОЗАЛА Г.Маврова
Б.Георгиева
Л.Банджакова
Р.Христова
15, УЧЕБНА ПРАКТИКА В ТР.ФИРМА 17,05, 13,00 ВИДЕОЗАЛА М.Халачева
К.Георгиева
Л.Банджакова
Р.Христова

Добави коментар