ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ”

НОВИНИ

График за приключване на първия учебен срок

22.01.2013

График за приключване на първия  учебен срок

  • 1 - Краен срок за изпитване – 1.02.2013
  • 2 - Краен срок за оформяне на срочни оценки – 4.02.2013
  • 3 - 4.02.2013 – Педагогически съвет -12.30 часа в уч. стая

Дневен ред :
* Гласуване на ученици за оформяне на срочни оценки чрез полагане на изпити ./ класните ръководители предоставят доклади за ученици , чиито отсъствия от учебни предмети не позволяват формиране на срочни оценки по предмети/
* Гласуване на предложения за наказания на ученици .
………………………………………

  • 4 - Нанасяне на оценки в бележници от класните ръководители : 5.02.2013г.
  • 5 - 6.02.2013г- начало на втори учебен срок – с ново седмично разписание и обръщане на смените 8-10 клас втора смяна ; 11-12 клас – първа смяна / класните ръководители информират учениците си /
  • 6 - Зимна ваканция на учениците – 23, 24, 25.02.2013

Добави коментар