ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ”

НОВИНИ

ГРАФИК ЗА УЧЕНИЦИ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ И ХІІІ КЛАС

19.12.2012

ГРАФИК ЗА УЧЕНИЦИ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ И ХІІІ КЛАС МИНАЛИ ГОДИНИ ЯНУАРСКА СЕСИЯ – ХІ– ХІІ клас

ПРЕДМЕТ ДАТА ЧАС КАБИНЕТ КОМИСИЯ КВЕСТОРИ ИМЕНА ОЦЕНКИ
Математика 12 кл 09,01 9,00 Видеозала М.Терзиева
Ан.Микова
Ив.Дончева
Р.Пантиева
Стивън Петров  
Български език и литература 11 кл. 09,01 9,00 Видеозала Т.Златанова
М.Иванова
Ив.Дончева
Р.Пантиева
Ибрям Саид  
Компютърно чертане в строителството 12 кл. 09,01 9,00 Видеозала инж.К.Георгиева
инж.В.Димовска
Ив.Дончева
Р.Пантиева
Мария Николова  
Физическо възпитание и спорт 12 кл. 10,01 9,00 Видеозала В.Малеволти
Сп.Колчев
  Стивън Петров  
История и цивилизация –
11 кл.
10,01 9,00 Видеозала Ат.Къркаличев
В.Попова
Кр.Дживтерова
Н.Запрянов
Ибрям Саид  
Чужд език по професията – 12 кл. 11,01 9,00 Видеозала Т.Стойчева
Д.Стефанова
В.Панчев
Ст.Иванов
Стивън Петров  
Водоснабдяване и канализация – 12 кл. 14,01 9,00 Видеозала инж.Анг.Бахчеванова
инж.К.Ботева
М.Цанкова
Н.Запрянов
Стивън Петров  
Предприемачество – 11 кл. 14,01 9,00 Видеозала П.Костадинова
Г.Симеонов
М.Цанкова
Н.Запрянов
Ибрям Саид  
Стоманобетон – 12 кл. 16,01 9,00 Видеозала инж.Б.Георгиева
инж.Г.Маврова
Т.Иванова
Т.Златанова
Стивън Петров  
Технология на строителството – 11 кл. 16,01 9,00 Видеозала инж.З.Тодорова
инж.М.Халачева
Т.Иванова
Т.Златанова
Изрям Саид  
Строителна дейност и контрол – 12 кл. 18,01 9,00 Видеозала инж.Г.Маврова
инж.Ц.Видоловска
В.Панчев
Сп.Колчев
Стивън Петров  

Добави коментар