ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ”

НОВИНИ

Световния ден за борба със СПИН

04.12.2012

Ученичките Теодора Ангелова, Галина Янкулова, Дияна Георгиева, Недка Христева, Десислава Бойновска и Ваня Веселинова от 12 „и” клас споделиха своите идеи за отбелязване на този ден и подготвиха една кампания в рамките на Професионалната гимназия по архитектура, строителство и геодезия. Съобщението направено чрез училищното радио запозна учениците с любопитни факти свързани с Световния ден за борба със СПИН, както и със самото заболяване и начините за заразяване с вируса. Кампанията продължи в фоайето на училището с поставяне на червени ленти, традиционни за този ден и раздаването на презервативи, всеки един със специално послание. Тази година на учениците беше предоставена възможността да споделят своето мнение по различни въпроси свързани със СПИН, начините за предпазване и начина на обучение в училище и извън него, на специално табло оформено за тази цел. Идеята на момичетата и нейното осъществяване е проект по предмета свят и личност изучаван в 12 клас. Крайната му цел е да популяризира безрисковото сексуално поведение, употребата на презервативи и толерантното отношение към хората, живеещи с ХИВ/СПИН.

Добави коментар