ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ”

НОВИНИ

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ - ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

31.08.2012

ГРАФИК ЗА СЕПТЕМВРИЙСКА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ -УЧЕНИЦИ ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ПРЕДМЕТ ДАТА ЧАС КАБИНЕТ КОМИСИЯ КВЕСТОРИ
ЗБУТ 04,09 9,00 видеозала Тодор Сеганов
Н.Стоилова
П.Гюдженов
Ст.Иванов
История 05,09 9,00 видеозала Св.Топалова
Ат.Къркаличев
А.Георгиева
Ц.Митева
Математика 05,09 9,00 видеозала Ц.Русенова
А.Микова
А.Георгиева
Ц.Митева
Английски език 05,09 9,00 видеозала М.Тончева
Кр.Дживтерова
А.Георгиева
Ц.Митева
БЕЛ 10,09 9,00 видеозала Мара Иванова
Т.Златанова
З.Тодорова
Е.Ихтерова
Физика 10,09 9,00 видеозала М.Джерахян
Г.Пейковска
З.Тодорова
Е.Ихтерова
Информатика 11,09 9,00 видеозала Г.Дукова
А.Главчева
Н.Запрянов
Ст.Николова
География и икономика 11,09 9,00 видеозала Т.Ангелова
Т.Иванова
Н.Запрянов
Ст.Николова
Строителна Механика 12,09 9,00 видеозала Г.Маврова
К.Георгиева
Г.Пейковска
Дея Николова
Изведена практика по геодезия 3-14,09 9,00   Инж.Е.Аргирова
Инж.А.Георгиева
 

Добави коментар