ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ”

НОВИНИ

Записване на приетите ученици, Първи етап на класиране

06.07.2012

9.07.2012 от 8.00 до 17.00 часа - Записване на приетите ученици, Първи етап на класиране

Професионална гимназия по архитектура, строителство и геодезия "Арх.Камен Петков"

2012 / 2013 учебна година Списък на приетите ученици

Профил / специалност: Брокер-недвижими имоти

Утвърден прием: 26 ученика

№ по ред Вх. № Име, презиме, фамилия Бал Критерии при равен бал Поредно желание
1 217 Станка Петкова Ангелова 30,000 5,93 1
2 34 Пламен Иванов Дундаров 27,000 5,56 1
3 206 Цветомила Христова Цветанова 27,000 5,44 1
4 Яна Атанасова Димитрова 26,000 5,81 1
5 Петър Ламбрев Мечев 26,000 5,56 1
6 Хасине Ерджан Иляз 26,000 5,25 1
7 Мария Кръстева Козинарска 25,000 5,38 1
8 Станислава Груйчева Завалова 25,000 5,20 1
9 Николай Янчев Бобев 25,000 5,00 2
10 Димитрина Минева Грозева 24,000 5,81 2
11 Йордан Атанасов Калоферов 24,000 5,75 2
12 Анна Славчева Славова 24,000 5,56 1
13 37 Тунай Мехмед Емин 24,000 5,33 2
14 9 Йордан Маринов Здравков 24,000 5,07 2
15 229 Гергана Георгиева Стайкова 23,000 5,56 1
16 28 Георги Светланов Георгиев 23,000 5,50 1
17 6 Рангел Стоянов Тачев 23,000 5,20 2
18 13 Валентина Анева Георгиева 23,000 5,19 1
19 203 Мария Кръстев Кирова 23,000 5,06 1
20 12 Таня Иванова Челекова 23,000 4,81 1
21 214 Лилия Цветанова Моллова 22,000 4,81 1
22 40 Христина Руменова Рашкова 22,000 4,75 2
23 29 Исмет Айнур Пастърмаджи 22,000 4,19 2
24 218 Алексадра Николаева Александрова 21,000 5,25 2
25 200 Фиген Ерол Сюлейман 21,000 5,25 1
26 1 Ани Станимилова Струменлиева 21,000 4,75 1


9.07.2012 от 8.00 до 17.00 часа - Записване на приетите ученици, Първи етап на класиране

Професионална гимназия по архитектура, строителство и геодезия "Арх.Камен Петков"

2012 / 2013 учебна година Списък на приетите ученици

Профил / специалност: Строителство и архитектура

Утвърден прием: 26 ученика

№ по ред Вх. № Име, презиме, фамилия Бал Критерии при равен бал Поредно желание
1 215 Габриела Николаева Кътева 30,000 6,00 1
2 4 Есра Алиева Ахмедова 30,000 6,00 1
3 226 Мая Трайкова Канчева 30,000 6,00 1
4 36 Франц Петров Иванов 30,000 6,00 1
5 216 Елена Романова Молова 30,000 6,00 1
6 20 Магдалена Илинова Минчева 30,000 5,88 1
7 212 Радослав Христов Апостолов 30,000 5,75 1
8 18 Атанска Вескова Панайотова 29,000 5,81 1
9 35 Атанас Красимиров Йорданов 29,000 5,69 1
10 16 Миглена Николаева Митова 29,000 5,631 1
11 231 Лилия Йорданова Дивекова 29,000 5,63 1
12 211 Ангел Антонов Евтимов 29,000 4,94 1
13 228 Павел Живков Димчев 28,000 5,57 2
14 227 Димитър Иванов Антонов 28,000 5,38 1
15 30 Рангел Красимиров Рангелов 28,000 5,00 1
16 2 Елена Красимирова Лозанова 27,000 5,94 1
17 17 Соня Петрова Желязкова 27,000 5,88 1
18 21 Йорданка Илиева Цветкова 27,000 5,81 1
19 10 Георги Димитров Димитранов 26,000 5,69 1
20 205 Александър Рангелов Мазев 26,000 5,63 1
21 7 Емил Ангелов Стефанов 26,000 5,56 1
22 27 Васил Петров Тенев 25,000 5,69 1
23 11 Любомир Тодоров Михайлов 25,000 5,56 1
24 201 Акиф Мохамед Ахмед 25,000 5,31 1
25 3 Даяна Трифонова Команова 25,000 5,25 1
26 5 Цветелина Георгиева Иванова 25,000 5,19 1

06 Юли 2012 г.

Добави коментар