ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ”

НОВИНИ

Важно! За учениците с прием след седми клас!

26.06.2012

Важно!

За учениците с прием след седми клас!

Резултатите от първото класиране ще бъдат оповестени на 26 юни 2012г. Учениците ще могат да проверят класирането си в сайта на МОМН по ЕГН и входящ номер, когато кандидатстват за училища в региона, в който са полагали изпитите. Когато учениците кандидатстват за училище в друг регион, в който не са полагали изпити, проверката на класирането ще бъде по ЕГН и избор на съответния регион.

Списъците на класираните ученици по профили и специалности от професии ще бъдат обявени в училищата – центрове за приемане на документи.

Записването на ученици на І-ви етап на класиране или подаването на заявление за участие във ІІ-ри етап на класиране по график е от 27 до 29.06.2012г. и се извършва в училището, в което са приети, в работното време на съответната училищна администрация. В ПГАСГ класиралите се ученици ще се записват в Културната зала на училището от 8.00 часа до 17.30 часа.

Учениците се записват в училището, в което са приети, като подават следните документи съгласно чл. 13 от Наредба 11/28.03.2005г., чл. 44 и чл. 138а, ал.3 от ППЗНП:

  1. Заявление до директора;
  2. Оригинал на удостоверението за завършен VІІ клас;
  3. Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от лекуващия лекар на ученика, необходимо при кандидатстване за специалности от професии;
  4. Удостоверение за преместване, издадено от директора на изпращащото училище;
  5. Характеристика за развитието на ученика.

Образец на заявление за участие във втори етап на класиране се предоставя от училището, в което се подава.

Добави коментар