ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ”

НОВИНИ

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТНА СЕСИЯ МЕСЕЦ АВГУСТ ЗА УЧЕНИЦИ ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

07.06.2017

ПРЕДМЕТ

ДАТА

ЧАС

КАБИНЕТ

КОМИСИЯ

КВЕСТОРИ

Канализация на населени места

01,08,

9,00

103

Катя Ботева
Димитър Арминов

Петър Гюдженов
Ани Арнаудова

В и К

01,08,

9,00

103

Катя Ботева
Димитър Арминов

Петър Гюдженов
Ани Арнаудова

Водоснабдяване на населени места

02,08,

9,00

103

Катя Ботева
Димитър Арминов

Петър Гюдженов
Ани Арнаудова

Хидротехника

03,08,

9,00

103

Димитър Арминов
Катя Ботева

Петър Гюдженов
Ани Арнаудова

Стоманобетон

04,08,

9,00

103

Богданка Георгиева
Ценка Видоловска

Петър Гюдженов
Ани Арнаудова

Речно строителство

07,08,

9,00

103

Димитър Арминов
Катя Ботева

Петър Гюдженов
Ани Арнаудова

Организация на строителството

07,08,

9,00

103

Ценка Видоловска
Богданка Георгиева

Петър Гюдженов
Ани Арнаудова

Организация на водното строителство

08,08,

9,00

103

Катя Ботева
Димитър Арминов

Петър Гюдженов
Ани Арнаудова

В и К на сгради

09,08,

9,00

103

Катя Ботева
Димитър Арминов

Петър Гюдженов
Ани Арнаудова

Строителна дейност и контрол

10,08,

9,00

103

Ценка Видоловска
Богданка Георгиева

Петър Гюдженов
Ани Арнаудова

Добави коментар