ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ”

НОВИНИ

КОНКУРС ЗА ГОДИШНА СТИПЕНДИЯ

05.06.2017

КОНКУРС ЗА ГОДИШНА СТИПЕНДИЯ

„Пример за отговорност”

Годишната стипендия, която има за цел да стимулира присъствието и желанието на учениците да учат е продължение на еднократната стипендия за първия учебен срок. Конкурсът има за цел спечелилите ученик и ученичка да бъдат пример за подражание пред останалите. Критериите за стипендията са определени рационално и информацията за тях може да бъде доказана от дневника на съответния клас на кандидата. А ето и повече информация :

I.Критерии:

Максимален Формула за изчисляване
Критерий брой точки на индивидуалните
точки
1. Най-висок среден успех 33 точки 3+5*” ср.успех за учебн. год.”
2. Най-малко неизвинени отсъствия 25 точки 25-3*”брой неизв. отс.”
3. Най-малко закъснения 20 точки 20-2*”брой закъснения”
4. Най-малко забележки 15 точки 15-2*”брой забележки”
5. Най-малко извинени отсъствия 7 точки 7-0,1*”брой изв. отс.”
Общ максимален сбор - 100 точки.

II.Стойност на стипендията за първи срок:

Момчета Момичета
1 награда от 400 лв. 1 награда от 400 лв.
1 награда от 100 лв. 1 награда от 100 лв.
4 карти за градския транспорт – х 50лв. 4 карти за градския транспорт- х 50 лв.
(тримесечни за цялата градска мрежа) (тримесечни)


При повече от един участник с равен брой точки класирали се на първо място победителят се определя чрез жребий, а вторият получава награда от 100 лв. (ако са двама на второ място – по 50 лева, ако са повече се определят чрез жребия двама, а останалите получават карти за градския транспорт).

Картите се разпределят според класацията в низходящ ред. При необходимост се тегли жребий.

За коректността при класирането и тегленето на жребият, отговаря 5 членната комисия по провеждането на конкурса!

Участие в Конкурса за стипендия могат да вземат ученици от 8 до 11 клас! 

ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА УЧАСТИЕ СЕ ПОДАВАТ ОТ УЧЕНИЦИТЕ НА КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ ДО 26.06.2017 г.

Добави коментар