ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ”

НОВИНИ

ГРАФИК ЗА УЧЕНИЦИ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ МАЙСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ 2017 ГОДИНА

07.04.2017

ПРЕДМЕТ

ДАТА

ЧАС

КАБИНЕТ

КОМИСИЯ

КВЕСТОРИ

УЧЕНИЦИ

Български език и литература

04,05

9,00

320

К.Минева

Ст.Николова

Р.Желева

Ан.Микова

Атанас Тумбаков

Предпримачество

08,05

9,00

320

П.Костадинова

А.Цоцоманска

Св.Топалова

В.Минчева

Атанас Тумбаков

Математика

11,05

9,00

320

Ан.Микова

Р.Желева

В.Малеволти

Н.Бояджиев

Атанас Тумбаков

Нели Георгиева

Добави коментар