ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ”

НОВИНИ

Програма Еразъм +

20.12.2016

През м. юли 2016 година в изпълнение на проект  2015-1-BG01- KA102-013715  „Паспорт за работа – иновативна практика по геодезия,като гаранция за успех”по Програма Еразъм +, първата група от 16 ученика и придружаващи ги учители посетиха гр.Убеда, Испания. Там се проведе предвидената по график практика по геодезия в базата на фирма Еуромайнд. Практическото обучение беше с продължителност десет работни дни в периода 17.07.2016 – 30.07.2016. Учениците се справиха отлично с поставената задача -  „Изготвяне на геодезическо заснемане на Северния парк на града”, като работиха в екипи от по четирима и в края на обучението всяка от групите предаде индивидуална папка, съдържаща измерванията, изчисленията и графиката. По време на мобилността участниците преминаха и начален курс по испански език с общ хорариум от20 часа.

Извън програмата на обучението, за учениците и учителите беше организирана богата културна програма, свързана с посещения на:Музей на маслината-гр.Убеда; разходка в историческия център на гр.Убеда, екскурзии до градовете Гранада, Малага и  Аликанте. Това даде възможност на българските участници да усетят красотата на Андалусия и да упражнят испанския  си в реална езикова среда.

Всички участници получиха Сертификат за проведена практика по геодезия,придружен от оценка на придобитите знания, умения и компетенции; Сертификат за завършен курс по испански език и Сертификат за европас мобилност.

За участниците от ПГСАГ „Арх. Камен Петков“ - Пловдив това беше едно незабравимо преживяване.

Добави коментар