ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ”

НОВИНИ

Съобщение

20.09.2016

На 28.09.2016 г. от 18.30 часа в Културната зала на училището ще се проведе родителска среща с новоприетите ученици от всички 8 – ми класове и 9 ж , 9 з клас . Присъствието на всички родители е желателно.

Добави коментар