ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ”

НОВИНИ

ОБЯВА За освободено место с прием след VII клас за учебната 2016/2017 година

18.08.2016

Геодезия с английски език – 1 място 
Кандидатстване с необходимите документи: удостоверение за VII клас, документ за оценките от изпитите, медицинско свидетелство. 
Подаване на документи от 18.08.2016 г. от 8,30 до 16,00 часа и на 19.08.2016 г. от 8,30 до 13,00 часа в канцеларията на гимназията Резултати от класирането – 19.08.2016 г. – 14,00 часа

Добави коментар