ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ”

НОВИНИ

ОБЯВА за освободено место за прием след VII клас

15.08.2016

За освободено место с прием след VII клас за учебната 2016/2017 година 
Строителство и архитектура н немски език – 1 място Кандидатстване с необходимите документи: удостоверение за VII клас, документ за оценките от изпитите, медицинско свидетелство. 

Подаване на документи от 16.08 – 17.08.2016 г. от 8,30 до 16,00 часа в канцеларията на гимназията Резултати от класирането – 18.08.2016 г.

Добави коментар