ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ”

НОВИНИ

КЛАСИРАНЕ ЗА НЕЗАЕТО МЯСТО В СПЕЦИАЛНОСТ „СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА” С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

27.07.2015

Класиране за незаето място в специалност „Строителство и архитектура” с Английски език

1. Христина Николова Арабаджиева

Добави коментар