ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ”

НОВИНИ

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА ПРОМЯНА НА ОКОНЧАТЕЛНА ОЦЕНКА УЧЕНИЦИ ХІІ КЛАС

29.04.2015

ПРЕДМЕТ ДАТА ЧАС КАБИНЕТ КОМИСИЯ КВЕСТОРИ УЧЕНИЦИ
Химия и опазване на околната среда 15.05. 13,00 библиотека Мирослав Караиванов
Янка Янкова
Евелина Дичева
Николай Бояджиев
Кирил Гърбев-12з
Златомира Салтова-12д
Даниела Кабакчиева-12 д
Каролина Иванова-12 б
Биология и здравно образование 18.05. 9,00 библиотека Станимир Бойчев
Мирослав Караиванов
Евелина Дичева
Николай Бояджиев
Михаела Янкова-12 б
Даниела Кабакчиева-12д
Златомира Салтова-12 д
История и цивилизация 15.05. 13,00 библиотека Веселка Попова
Иванка Дончева
Евелина Дичева
Николай Бояджиев
Антонио Петров- 12 е
Строителна механика 18.05. 9,00 библиотека инж.Генка Маврова
инж.К.Георгиева
Евелина Дичева
Николай Бояджиев
Елена Иванова-12 а

Добави коментар