ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ”

НОВИНИ

Обява за търг

29.04.2014

На основание чл.16, ал.2, във връзка с чл.19, ал.1 от ЗДС и чл.13, ал.2, ал.5 и чл.43 от ППЗДС

Обявява:

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти: Обект М2 – Самостоятелен обект в сграда с идент.№ 56784.521.352.1.4, с площ 28,00 кв.м., Обект М3 – Самостоятелен обект в сграда с идент.№ 56784.521.352.1.3, с площ 28,00 кв.м.,. Обект М1 – Самостоятелен обект в сграда с идент.№ 56784.521.1.5, с площ 13,00 кв.м. - за търговска дейност, съставляващи част от партера на масивна триетажна жилищна сграда, находящи се на ул. Петьофи № 16 - собственост на ПГАСГ „Арх.Камен Петков”.

Търгът ще се проведе на 03.06.2014 година от 10,00 часа в учителската стая на гимназията.

Начална тръжна цена, общо за трите обекта предмет на търга – 940 лв., срок на договора за наем – 10 години. Депозит за участие – 940 лв. Внася се до 02.06.2014 г.

Цена на тръжна документация – 30 лв. Същата се получава от канцеларията на гимназията от 07.05.2014 г. до 02.06.2014 г. от 9,00 до 16,00 часа.
Дати за оглед на обекта – от 07.05.2014 до 02.06.2014 г. всеки делничен ден от 9,00 до 16,00 часа на адрес: гр.Пловдив, ул.Петьофи № 16
Заявленията за участие в търга, писмени ценови предложения и документите за участие в търга се подават до 02.06.2014 година до 16,00 часа в канцеларията на училището.

Добави коментар