ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ”

НОВИНИ

Откриване на учебната 2013/2014

09.09.2013

Ръководството на  Професионална гимназия по архитектура , строителство и геодезия "Арх.Камен Петков"

уведомява , че   откриването на учебната 2013 / 2014 г. ще стане на 16.09.2013 г.( понеделник) в 10 ч.

Всички ученици трябва да бъдат в двора на училището в 9.30 ч. с униформа.


Добави коментар