ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ”

НОВИНИ

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЮЛСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ

01.07.2013

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЮЛСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА УЧЕНИЦИ ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2012/2013 Г. ОТ 01.07. ДО 12.07.2013 Г.

ПРЕДМЕТ
ДАТА ЧАС КАБИНЕТ КОМИСИЯ КВЕСТОРИ
география и икономика 02,07, 8,30 видеозала Тонка Ангелова
Теодора Иванова
Т.Малинова
М.Караиванов
Информатика 0307, 8,30 видеозала Ана Главчева
Гергана Дукова
Татяна Малинова
М.Караиванов
Техническо чертане в строителството 03,07, 8,30 видеозала инж.Величка Димовска
инж. Ценка Видоловска
Татяна Малинова
М.Караиванов
Основи на сградостроителството 03,07, 8,30 видеозала инж.Ц.Видоловска
инж.Величка Димовска
Татяна Малинова
М.Караиванов
Парково строителство 03,07, 8,30 видеозала Веселка Джокова
Валентин Панчев
Татяна Малинова
М.Караиванов
Философия 03,07, 8,30 видеозала Иванка Дончева
Росица Пантиева
Татяна Малинова
М.Караиванов
Паркова архитектура 04,07, 8,30 видеозала Веселка Джокова
Валентин Панчев
Татяна Малинова
М.Караиванов
УП по сградостроителство 05,07, 8,30 видеозала Панчо Панчев
инж.Магда Халачева
Лиляна Каишева
Теодора Стойчева
УП по технология на водното строителство 05,07, 8,30 видеозала Панчо Панчев
инж.Магда Халачева
Лиляна Каишева
Теодора Стойчева
Математика 05,07, 8,30 видеозала Анелия Микова
Мария Терзиева
Лиляна Каишева
Теодора Стойчева

Координатни изчисления в геодезията
05,07, 8,30 видеозала инж.Евгения Аргирова
инж.Цонка Митева
Лиляна Каишева
Теодора Стойчева
Микроикономика 05,07, 8,30 видеозала Аня Цоцоманска
Янка Янкова
Лиляна Каишева
Теодора Стойчева
БЕЛ 8,07, 8,30 видеозала Мара Иванова
Стефан Иванов
М.Караиванов
П.Гюдженов
УП по Геодезия 08,07, 8,30 видеозала инж.Евгения Аргирова
инж.Миглена Цанкова
М.Караиванов
П.Гюдженов
Водно строителство 08,07, 8,30 видеозала инж.Катя Ботева
инж.Катя Георгиева
М.Караиванов
П.Гюдженов
История 08,07, 8,30 видеозала Весела Попова
Атанас Къркаличев
М.Караиванов
П.Гюдженов
Геодезия 09,07, 8,30 видеозала инж.М.Цанкова
инж.Е.Аргирова
Теодора Стойчева
Петър Гюдженов
УП по архитектура и фитодизайн 09,07, 8,30 видеозала Валентин Панчев
Веселка Джокова
Теодора Стойчева
Петър Гюдженов
Цветарство 10,07, 8,30 видеозала Веселка Джокова
Валентин Панчев
Теодора Стойчева
М.Караиванов
Технология на транспортното строителство 10,07, 8,30 видеозала инж.Тодор Сеганов
инж.Катя Георгиева
Теодора Стойчева
М.Караиванов
Строителна механика 11,07, 8,30 видеозала инж.Генка Маврова
инж.Елена Пенчева
Стефан Иванов
Мирослав Караиванов

Добави коментар