• Предлагани специалности в ПГАСГ

  СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА

  Прием след VII клас | Прием след VIII клас | Прием след средно образование Това е специалността с най-широко приложение в строителството. Само в тази специалност учениците изучават разширено два западни езика /немски или английски/ с оглед да продължат...

  Научи повече
 • Предлагани специалности в ПГАСГ

  ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО

  Прием след VII клас От най-дълбока древност, въпреки жтейските трудности, въпреки световните кризи, хората строят пътища. Защото пътят е живот. При нас, специалността "Транспортно строителство", учениците получават знания и умения, свързани с проектирането,...

  Научи повече
 • Предлагани специалности в ПГАСГ

  ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО

  Прием след VII клас Специалността изучава съвременните методи и начини за водоснабдяване и канализации на населени места, жилищни сгради и промишлени обеки, пречистване на питейни и отпадъчни води, корекция на реки, напояване и отводняване на площи, язовири и др....

  Научи повече
 • Предлагани специалности в ПГАСГ

  ГЕОДЕЗИЯ

  Прием след VII клас | Прием след VIII клас По специалността "Геодезия" учениците завършили успешно 12 клас, получават професионална квалификация ГЕОДЕЗИСТ. Геодезическите кадри на ПГСАГ упражняват своята професия главно в строителството на жилищни и промишлени...

  Научи повече
 • Предлагани специалности в ПГАСГ

  ПАРКОВО СТРОИТЕЛСТВО

  Прием след VII клас Наред с обучението по професията учениците получават и засилена езикова подготовка, което ги прави конкурентноспособни на пазара на труда в европейски и световен мащаб. Изучаваните специални учебни предмети формират от една страна сериозни...

  Научи повече
 • Предлагани специалности в ПГАСГ

  БРОКЕР НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

  "Брокер на недвижими имоти" е нова специалност за ПГСАГ. Нуждата от такъв вид специалисти е продиктувана от недостига на хора в бранша и от включването на специалността в единния регистър на професиите. Работа изисква специализирана подготовка. Тя е свързана с познания...

  Научи повече

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МАЙСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА УЧЕНИЦИ ХІІ КЛАС-МИНАЛИ ГОДИНИ

16.04.2015

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МАЙСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА УЧЕНИЦИ ХІІ КЛАС-МИНАЛИ ГОДИНИ.  Свалете файла.

Пролетен Базар

06.04.2015

И тази година на 31 март и 1 април в ПГАСГ „Арх. Камен Петков” се проведе Пролетен базар, а каузата отново е благотворителна - „Ученици в помощ на съученици”. Благодарим на класовете, които се включиха активно в него – 12 г, 11 а, г, ж и з, 10 а, з и ж , както и 8 а и е класове. Със своето участие в традиционните благотворителни събития в...

Ден на таланта в ПГ АСГ

25.03.2015

Талантите на ПГАСГ „Архитект Камен Петков „ , град Пловдив имаха и тази година своите възможности за изява и спечелване на нови почитатели. В залата на читалище „Христо Ботев“ в Пловдив нашите ученици се представиха в доста разнообразни роли. Новост беше представянето на участниците чрез презентация, която придаде нужната рамка и...

Национална програма за подпомагане на абитуриенти- сираци

18.03.2015

Вече две десетилетия Мото-Пфое ЕООД в партньорство с Българския червен кръст чрез Дарителска програма подпомагат абитуриенти – сираци и тяхната квалификация във висше учебно заведение. Програмата е национална и общодостъпна. За 2014 година 19 абитуриенти са кандидатствали и са получили еднократни стипендии по 2000 лв. за обучението си във ВУЗ....

Здравей, ние сме екипът на УНИЦЕФ и искаме да чуем твоя глас!

18.03.2015

Знаеш ли, че в България съществува Национална стратегия за детето? Това е важен документ, чиято цел е да помогне на правителството да направи живота на децата в нашата страна по-добър. Ако споделиш с нас вижданията си по важни за теб въпроси, ще помогнеш тази стратегия да се подобри и това ще е полезно както за теб, така и за твоите приятели и...

Запиши се за електрония бюлетин на ПГ САГ и получавай актуална информация за всички новости.

Запиши се

Записване на ученици след седми клас

в каб.209 , 2 ет.,зала инж.Сафронов
Работно време: 8.00-17.00ч.

Строителство Имоти

Рейтингова система на висшите училища в България

Вижте повече информация за РСВУ

Хеброс Бус

Къде се намираме

сателитна карта на ПГ САГ