• Предлагани специалности в ПГАСГ

  СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА

  Прием след VII клас | Прием след VIII клас | Прием след средно образование Това е специалността с най-широко приложение в строителството. Само в тази специалност учениците изучават разширено два западни езика /немски или английски/ с оглед да продължат...

  Научи повече
 • Предлагани специалности в ПГАСГ

  ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО

  Прием след VII клас От най-дълбока древност, въпреки жтейските трудности, въпреки световните кризи, хората строят пътища. Защото пътят е живот. При нас, специалността "Транспортно строителство", учениците получават знания и умения, свързани с проектирането,...

  Научи повече
 • Предлагани специалности в ПГАСГ

  ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО

  Прием след VII клас Специалността изучава съвременните методи и начини за водоснабдяване и канализации на населени места, жилищни сгради и промишлени обеки, пречистване на питейни и отпадъчни води, корекция на реки, напояване и отводняване на площи, язовири и др....

  Научи повече
 • Предлагани специалности в ПГАСГ

  ГЕОДЕЗИЯ

  Прием след VII клас | Прием след VIII клас По специалността "Геодезия" учениците завършили успешно 12 клас, получават професионална квалификация ГЕОДЕЗИСТ. Геодезическите кадри на ПГСАГ упражняват своята професия главно в строителството на жилищни и промишлени...

  Научи повече
 • Предлагани специалности в ПГАСГ

  ПАРКОВО СТРОИТЕЛСТВО

  Прием след VII клас Наред с обучението по професията учениците получават и засилена езикова подготовка, което ги прави конкурентноспособни на пазара на труда в европейски и световен мащаб. Изучаваните специални учебни предмети формират от една страна сериозни...

  Научи повече
 • Предлагани специалности в ПГАСГ

  БРОКЕР НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

  "Брокер на недвижими имоти" е нова специалност за ПГСАГ. Нуждата от такъв вид специалисти е продиктувана от недостига на хора в бранша и от включването на специалността в единния регистър на професиите. Работа изисква специализирана подготовка. Тя е свързана с познания...

  Научи повече

Свободни места след завършено основно образование

20.07.2016

Свободни места след завършено основно образование: 2 броя в Брокер на недвижими имоти

ГРАФИК ЗА СЕПТЕМВРИЙСКА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

15.07.2016

  ГРАФИК ЗА СЕПТЕМВРИЙСКА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ -УЧЕНИЦИ ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ СЕСИЯ СЕПТЕМВРИ

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТНА СЕСИЯ - МЕСЕЦ АВГУСТ (ХІІ КЛАС)

06.07.2016

  ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТНА СЕСИЯ - МЕСЕЦ АВГУСТ (ХІІ КЛАС) СЕСИЯ АВГУСТ

Нощ в училищната библиотека – 6

20.06.2016

На 13.май 2016 година за шести път в ПГАСГ ”Арх. Камен Петков” Пловдив се проведе „ Нощ в училищната библиотека – 6”. Ученици от класовете 8б, 10б и 11б, изучаващи интензивно немски език, с идеи и ентусиазъм споделиха една незабравима и богата на емоции нощ сред книгите и забавленията с тях. Организаторите от 10 б клас, подкрепяни от...

Немски от душа и сърце

17.06.2016

На 15.юни 2016 в Немската читалня към Библиотека "Иван Вазов " се проведе вечер немския език на тема "Немски-от душа и сърце". В нея взеха участие ученици от 8б, 10 б и 11 б класове с усилено обучение на немски език. Учениците представиха модерна драматизация на приказката "Пепеляшка", Викторина и гайда с бийт бокс.

Запиши се за електрония бюлетин на ПГАСГ "Арх.Камен Петков" и получавай актуална информация за всички новости.

Запиши се
Строителство Имоти

Рейтингова система на висшите училища в България

Вижте повече информация за РСВУ

Хеброс Бус

Къде се намираме

сателитна карта на ПГ САГ