• СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА

  Това е специалността с най-широко приложение в строителството. Само в тази специалност учениците изучават разширено два западни езика /немски или английски/ с оглед да продължат образованието си в чужди европейски и американски университети. От друга страна това ги...

  Научи повече
 • ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО

  От най-дълбока древност, въпреки жтейските трудности, въпреки световните кризи, хората строят пътища. Защото пътят е живот. При нас, специалността "Транспортно строителство", учениците получават знания и умения, свързани с проектирането, строителството и поддържането...

  Научи повече
 • ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО

  Специалността изучава съвременните методи и начини за водоснабдяване и канализации на населени места, жилищни сгради и промишлени обеки, пречистване на питейни и отпадъчни води, корекция на реки, напояване и отводняване на площи, язовири и др. Учениците усвояват...

  Научи повече
 • ГЕОДЕЗИЯ

  По специалността "Геодезия" учениците завършили успешно 12 клас, получават професионална квалификация ГЕОДЕЗИСТ. Геодезическите кадри на ПГСАГ упражняват своята професия главно в строителството на жилищни и промишлени сгради, пътни и водни съоръжения на земната...

  Научи повече
 • ПАРКОВО СТРОИТЕЛСТВО

  Наред с обучението по професията учениците получават и засилена езикова подготовка, което ги прави конкурентноспособни на пазара на труда в европейски и световен мащаб. Изучаваните специални учебни предмети формират от една страна сериозни познания в областта на...

  Научи повече
 • БРОКЕР НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

  "Брокер на недвижими имоти" е нова специалност за ПГСАГ. Нуждата от такъв вид специалисти е продиктувана от недостига на хора в бранша и от включването на специалността в единния регистър на професиите. Работа изисква специализирана подготовка. Тя е свързана с...

  Научи повече

Ден на таланта

И тази година в ПГАСГ „Архитект Камен Петков“-Пловдив с началото на астрономическата пролет съвпадна провеждането на традиционния за нашата гимназия Ден на таланта. Празникът започна още на 20 март с представяне на изработени от учители в гимназията предмети, рисунки и наградени есета на ученици . На 21 март от 14 часа в читалище„Христо Ботев“ най-смелите и...

цялата новина

Стипендии II срок 2013-2014

изтегли документа Стипендии II срок 2013-2014

цялата новина

Сирни Заговезни в открит урок по история и свят и личност

Днес , 5 март 2014г. В Културната зала на ПГАСГ „Архитект Камен Петков“ , град Пловдив , в открит урок по история и свят и личност(г-жа Светла Топалова и г-жа Теодора Иванова) беше представен народният празник Сирни Заговезни . Пред гостите учениците демонстрираха основни ритуали , които се извършват по време на празника , и беше обяснен техният смисъл. За да усетите...

цялата новина

Вътрешноучилищно състезание „Най добър млад строител“

На 26 февруари 2014 г , в 10ч в Културната зала на Професионална гимназия по архитектура , строителство и геодезия „Архитект Камен Петков“ –Пловдив беше дадено началото на вътрешноучилищното състезание по строителство и озеленяване „Най добър млад строител“. Началото бе дадено от инженер Величка Димовска, помощник-директор в ПГАСГ . Успех на участниците пожела и...

цялата новина

Запиши се за електрония бюлетин на ПГ САГ и получавай актуална информация за всички новости.

Запиши се

Записване на ученици след седми клас

в каб.209 , 2 ет.,зала инж.Сафронов
Работно време: 8.00-17.00ч.

Строителство Имоти
Хеброс Бус

Къде се намираме

сателитна карта на ПГ САГ


Специалности в ПГ САГ